Lättlästa böcker översätts till serbiska

Lättlästa böckerna Miranda, Filip i tunneln, Filip på båten, Filip på nätet, Hugos historia och Kockens hjärta av Sabira Ståhlberg håller på att översättas från svenska till serbiska av professor Dorijan Hajdu, Skandinaviska institutionen vid Universitetet i Belgrad.

Böckerna publiceras av Pomoć porodici (Family Care) i Belgrad.

Det är första gången lättlästa böcker, som skrivits i original på lätt språk, översätts till serbiska. Böckerna handlar om aktuella teman som klimatförändringar, mobbning i skolan, användning av Internet och att lösa olika slags situationer.

Enligt förläggaren Pomoć porodici kommer de lättlästa böckerna att vara till nytta och nöje för läsare i alla åldrar och speciellt för barn, unga och vuxna, som har dyslexi eller lässvårigheter.

FILI stöder översättningarna.