Lättlästa böcker lär uthållighet

– Att förklara för barn och unga om Covid-19-pandemin kan vara en stor utmaning.

Att läsa om hur andra människor klarat sig i kriser ger nya verktyg att behandla situationen, berättar studiehandledaren Maria Viitasalo.

– Böcker som berättar svåra situationer och hur någon löser dem erbjuder nya modeller och möjligheter att förstå och bearbeta det vi upplever.

Den här krisen är inte evig. Även om den kanske känns tung just nu, finns det alltid möjlighet till förändring.

I pedagogiskt lättlästa böcker är uthållighet och bearbetning av komplicerade situationer ett genomgående tema. Böckerna innehåller både kreativa lösningar och förslag till egna aktiviteter och diskussioner.

Maria, som har arbetat med lättläst litteratur i över femton år, förtydligar:

– Språket i lättlästa böcker är lätt att förstå, men händelserna rör sig på flera nivåer. Lättlästa böcker är inte nödvändigtvis enkla som berättelse. De tränar läsaren såväl i uthållighet att läsa som i att tänka i nya banor. Läsaren uppmuntras att finna egna lösningar och lära sig att klara av vardagen också i extraordinära situationer.

Lästips: Jakten på Kraken, Jagad av vargar, Följ efter fågeln, Hugos historia, Fynd i marken, Flyger i vinden, Flyter på vågen, Filip och skuggan, Filip i snön, Filip på nätet, Filip och dimman

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.