Lättlästa böcker i Journal of Endangered Languages

Lättlästa böcker för att stöda minoritets- och hotade språk diskuteras på engelska av Sabira Ståhlberg och Fazile Nasretdin i ett specialnummer av Journal of Endangered Languages.

Artikeln beskriver erfarenheterna av att skapa ett nytt tatariskt lätt språk och möjligheter för att använda lättläst litteratur för lärande, upprätthållande och utvecklande språk.

Gästredaktör för specialnumret är Sabira Ståhlberg.