Pedagogiskt lättläst

Alla våra böcker är pedagogiskt lättlästa.

De kan användas direkt i undervisningen eller som extraläsning.

Böckerna stöder inlärningsprocessen och motiverar till vidare läsning, utbyte av tankar och idéer, egna initiativ och andra aktiviteter.

Vi skapar extramaterial med frågor och uppgifter till våra böcker, vilka ytterligare stöder läsförmågan och läsförståelsen.

Böckerna passar också för äldre.

Pedagogiskt lättläst är ett begrepp vi vid Bokpil skapat.

Det betyder ifråga om texten att

 • den är mekaniskt lätt att läsa

 • den innehåller korta meningar och kapitel

 • den består av korta rader, så att ögat inte behöver fixera flera gånger på samma rad

 • kontexten är klar och tydlig

 • varje kapitel är skrivet så, att det uppmuntrar till läsning av nästa kapitel

 • ordvalet är lättare än i skolböckerna

 • 1/3 av sidan är tom för att eleven ska kunna fokusera på själva texten

 • böckerna innehåller färre bilder, vilket ger en större läsupplevelse och låter eleven koncentrera sig på själva läsningen (alltför många bilder avleder uppmärksamheten)

Böckerna innehåller flera nivåer och grundar sig på forskning och fakta. Berättelserna är verklighetsbaserade och de stöder inlärningen:

 • eleven lär sig nya saker i varje bok: Mänskliga relationer, självkännedom, teknik, vetenskap, miljö och mycket annat

 • genom att behandla många olika slags vetenskaper på olika nivåer ges läsaren möjlighet att lära sig om olika teman

 • böckerna stöder elevens minne genom lättfattliga och äventyrliga läsupplevelser, som kan användas som grund för inlärningen

 • oftast är en nivå synlig och de övriga upptäcks i slutet, vilket ger mervärde till texten

 • händelserna och personerna är komplexa och kan diskuteras och analyseras i grupp eller på egen hand

 • böckerna är ett steg mot mer vetenskapligt läsande och stöder förmågan att ta till sig även svårare texter

 • böckerna väcker intresse för att lära sig mer och läsa vidare

 • böckerna tar upp även svåra teman, som ofta ligger utanför skolböckernas ämnen

Böckerna har en tydlig koppling till skolans läroplan och kompetenserna som beskrivs i den:

 • böckerna är ämnesövergripande

 • böckerna ger möjlighet till att utveckla vardags-, digitala och andra kompetenser

 • böckerna behandlar elevens vardag och situationer man kan råka ut för

 • berättelserna innehåller situationer där problemlösning krävs

 • böckerna skapar möjligheter att utveckla läsförståelsen, läsförmågan och ordförrådet

 • böckerna kan användas i klassen som diskussionsunderlag

 • den lättlästa texten stöder svagare elevers förmåga att ta till sig materialet, så att de kan delta i diskussioner och känna sig inkluderade i gruppen

Till böckerna har vi utarbetat arbetsmaterial som finns gratis på vår nätsida. Extramaterialet stöder både läraren och eleven:

 • läraren och även eleven själv kan kontrollera ordförråd och läsförståelse

 • båda kan kontrollera läshastigheten och läsförståelsen

 • lärarmaterialet innehåller beskrivning av bokens ämnen, plats och åldersgrupp samt frågor och uppgifter för gruppen

 • elevmaterialet innehåller frågor som mäter läsförståelsen och ordförrådet

Våra böcker uppmuntrar eleverna till diskussion, att tänka själva, informera sig och skapa sina egna värderingar.