Nivåer

Lättlästa böcker är som böcker i allmänhet, men de innehåller ett tydligare språk och illustrationer som är lätta att förstå.

Lättläst kännetecknas främst av att satserna och raderna är korta och enkla till strukturen. Få svåra eller långa ord används och de förklaras i texten. Lättlästa texter är ofta konkreta, men man kan utan större problem uttrycka abstrakta koncept eller frågor i en lättläst text.bokpil1_small

Även om språket är enkelt, kan lättlästa böcker innehålla svåra teman eller frågor, som kräver mer arbete. Ibland räcker det med att fundera, men vissa teman uppmuntrar till egna initiativ och sökandet efter mer information.

Vi arbetar med tre nivåer av lättläst:

Nivå 1 Lättast

Nivå 1 är den grundläggande nivån. Den lämpar sig för nybörjare och sådana som behöver eller vill ha ett enkelt språk.bokpil2_small

Nivå 2 Lättare

Nivå 2 innehåller svårare ord och uttryck än på nivå 1. Nivån lämpar sig för den som redan utvecklat en del färdigheter i läsning.

Nivå 3 Lätt

På nivå 3 utvecklas språket ytterligare. Raderna och satserna är fortfarande korta, men fler svåra ord eller koncept finner sin plats här.bokpil3_small