Lättläst

Lättlästa böcker kan läsas av alla, oberoende av ålder eller läsförmåga.

Lättläst litteratur stöder och uppmuntrar till läsning och språkinlärning.

Lättlästa böcker kan ge lika stora läsupplevelser och innehålla lika komplexa frågor som ”vanliga” böcker.

Vad gör en bok lättläst?

  • Bokstäverna är större.
  • Raderna och kapitlen är korta.
  • Orden och uttrycken är inte för långa eller svåra.
  • Språket är konkret och används i vardagen.
  • Handlingen står i fokus.
  • Texten är mekaniskt lätt att läsa.
  • Innehållet har en tydlig kontext.

Läs mer om lätt språk och teman i lättlästa böcker.

Se video om språket i lättlästa böcker.