Lättläst stöder språkrevitalisering

– Hur kan vi bibehålla vårt eget språk, då trycket från omgivningen och majoritetens språk är stort? Många minoriteter är idag oroliga för sina språk. Antalet språk minskar globalt och mänskligheten är på väg mot en allt fattigare språkdiversitet. Kring hälften av världens ungefär sjutusen språk beräknas försvinna inom de närmaste hundra åren.

Varför är det viktigt att revitalisera eller öka användningen av mindre språk? Språk hör ihop med kultur, livsstil, traditioner och mycket annat, till exempel förståelse för en viss slags miljö. Ett språk reflekterar olika uppfattningar och synsätt och många andra aspekter av det mänskliga livet och medvetandet.

Tillsammans med språket försvinner stora mängder kunskap och talarnas tillgång till sin bakgrund. På det personliga planet påverkas välmåendet, tänkandet, utvecklingen, mänskliga relationer och mycket annat, då en individ inte lär sig familjens språk eller kan använda det endast bristfälligt.

Modern och lättläst litteratur, som stöder språkbruket och skapar intresse för att läsa och skriva, är ett sätt att revitalisera språk. Särskilt barn och unga, men också vuxna som vill förbättra sina språkkunskaper, får genom att läsa lättlästa böcker tillgång till vardagsspråket och samtidigt kan de utöka sitt ordförråd.

Pedagogiskt lättlästa böcker handlar om många olika teman och erbjuder ett brett spektrum för användning av ord och uttryck och möjligheter till utveckling av språket.

Bokpils böcker är alla ursprungligen skrivna på ett minoritetsspråk, finlandssvenska. År 2020 publicerar Bokpil också böcker på tatariska.

Lästips: Lättlästa böcker på finlandssvenska

Lättlästa böcker på tatariska

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.