Lättläst på Luckan i mars

Lättläst fortbildning ordnades på Luckan i Helsingfors fredagen den 24 mars 2017. Sabira Ståhlberg och Maria Viitasalo berättade om sina böcker och hur de skapar böcker och vad som står bakom dem.

Ett viktigt element i skapandet av lättlästa böcker, särskilt om naturvetenskap, är analysen av nyaste rön inom olika områden, som står till grund för berättelserna. Sabira och Maria utför inför varje bok flera månaders arbete med fakta och bygger upp äventyren på basen av vetenskaplig forskning.

Solveig Arle från LL-center presenterade centrets verksamhet och böcker som centret erbjuder, främst lättlästa verk från Sverige.

Under diskussionen som följde var det uppenbart att det finns behov av lättlästa böcker i skolorna och särskilt av böcker som har finlandssvensk anknytning.