Lättläst och tillgänglighet

Tillgänglighet är ett populärt ord, som idag används i många skiftande sammanhang. Lättläst erbjuder möjligheter att ta del av skriftlig information och kunskap på ett lättare språk.

Lättlästa nätsidor och broschyrer bidrar till att institutioner och organisationer och deras budskap blir tillgängligare för alla, som behöver eller föredrar att läsa lättare texter. Men vad innebär tillgänglighet för lättläst litteratur?

Lättläst litteratur

Lättlästa böcker ska ge alla tillgång till läsupplevelser. De förmedlar kunskap samtidigt som de lockar till läsande. Böckerna borde också stöda utvecklandet av läsförmågan och andra viktiga förmågor. Lättläst litteratur ska dessutom uppmuntra till vidare läsande.

Idag läser många olika slags läsare lättlästa böcker. En del behöver lättare texter för ordinära böcker är alltför krävande, på grund av lässvårigheter, nedsatt syn eller andra utmaningar. Andra behöver lättläst litteratur under en viss period för att komma igång med läsandet.

Allt fler gillar lättlästa böcker, för de erbjuder komprimerade, logiska och tydliga berättelser. Även vana läsare använder lättlästa böcker för att få en snabb överblick om något ämne eller en aktuell fråga.

Tillgängligt för alla?

Lättläst ökar på många sätt tillgängligheten till text. Men fler politiska och ekonomiska åtgärder behövs för att lättläst litteratur verkligen ska bli tillgänglig för alla. Behovet av lättläst ökar i takt med att vi allt mer använder tekniska hjälpmedel för läsning och skrivning.

För att alla ska ha möjlighet att delta i samhället behövs mycket mer lättläst information, men också långt fler och varierande lättlästa böcker om många olika ämnen.

Mångkulturell litteratur och lättlästa verk på flera språk kan inkludera och stöda integrationen av nyanlända, flerspråkiga och mångkulturella personer i samhället.

Lättlästa nätsidor är oftast gratis, men böckerna kostar. Betyder det att den lättlästa litteraturen egentligen inte är tillgänglig för alla? Bestämmer ekonomin vem som kan läsa lättlästa böcker?

Biblioteken kan överbrygga den ekonomiska klyftan och erbjuda lättläst litteratur till alla. Många förlag har skapat gratis material till sina böcker. Flera av dem publicerar kapitel eller hela böcker gratis på Internet. Men nya former av stöd måste utvecklas, om vi vill att böckerna ska bli fullständigt gratis.

Forskning

Antalet lättlästa läsare växer varje dag i alla ålders-, intresse- och språkgrupper. Nu behövs det mer forskning om lättläst litteratur. Forskningen kan belysa till exempel hur lättlästa böcker stöder språkkunskaper, läsförmågan, pedagogiken och även samhället.

Bokpils team arbetar sedan 2015 med att utveckla innovativa och pedagogiskt lättlästa böcker och tillgänglighet.

Läs mer: Brokiga språket om läsförmåga och Brokiga boken om integration

Pedagogiskt lättlästa böcker: Villa Bokpil

Material och uppgifter: Edu Bokpil

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.