Lättläst och integration på Helsingfors bokmässa 2018

Lättläst och integration var några teman vi presenterade på Helsingfors bokmässa i slutet av oktober 2018.

Hos Lecti Book Studio och Boklund fanns en utställning om lättläst och Sabira Ståhlberg och Maria Viitasalo berättade på scenen om sina nya miljöböcker.

Skolelever fick utföra en uppgift som handlade om plast och svara på en fråga om miljöhistoria och klimatförändring.

Integration var i fokus för flera diskussioner och intervjuer på scenen Blåbärslandet.

Alexandr Foy, ordförande för Svenska.fi och Augusto Asis de Barros, styrelsemedlem i föreningen för personer som valt att integrera sig på svenska i Finland diskuterade med författaren Sabira Ståhlberg och litteraturvetaren och utvecklingssakkunnig Sissel Korpisola från HY+ om hur litteratur stöder integration och om mångkulturella och flerspråkiga skrivarverkstäder i samarbete med Luckan.

Även projektet Läs- och skriviver vid HY+ presenterades.

Sabira Ståhlberg, Alexandr Foy, Reinhold Enqvist, som skrivit om språkstriden och nationalism, och nätdebattören Per-Olof Sving från Sverige diskuterade Brokiga boken, som skapats för alla som lever i en annan kultur.

På söndagen diskuterade illustratören Maria Viitasalo, författaren Marianne Ståhlberg och trädgårdsentusiasterna Helena Enqvist och Helena Viitasalo om trädgård, blommor och boken Blommans språk.