Lättläst inspiration på engelska

Sabira Ståhlbergs populära bok Lättläst inspiration (Bokpil 2022) har nu utkommit på engelska.

Boken beskriver författarens erfarenheter med lättläst under mer än två decennier, och ger tips och förslag till användning av lättläst litteratur i olika sammanhang.

Sabira har skrivit över två dussin lättlästa böcker och är också forskare i bl.a. flerspråkighet och lättläst litteratur.

Boken kan läsas gratis på Villa Bokpil.