Lättläst för olika kulturer

I dagens globaliserade värld möter vi allt oftare människor som har en annan kulturbakgrund. I skolan känner elever med en annan kultur ofta att skolböckerna och materialet de lär sig inte reflekterar deras verklighet.

Hurdan litteratur behöver de för att känna igen sig? Måste den vara specifikt riktad till deras etniska, språkliga eller kulturella grupp, eller fungerar en och samma bok i flera kulturer?

En elev som har en annan kulturbakgrund känner sig inte sällan främmande inför materialet, som skolan erbjuder. Skolans undervisningsmaterial är riktat till elever som har skolans språk som modersmål.

I skolan förväntas eleverna identifiera sig med vissa samhälleliga värderingar, som anses representera nationen. Elever med ett annat hemspråk och en annan kultur, eller flera språk och kulturer, passar inte in i modellen. Främlingskapet börjar i skolan och påverkar alltför ofta deras framtidsutsikter.

Hur kan dessa elever stödas, så att de inkluderas? Det finns många möjligheter, men ett sätt är att använda lättlästa böcker. Bokpils erfarenheter med lättlästa böcker på flera språk visar, att samma bok fungerar i olika kulturer och sammanhang.

Lättlästa böcker har flera fördelar:

  • De är lättare att läsa för elever som har svårt med skolspråket.
  • Då hela klassen läser samma lättlästa bok inkluderas alla i diskussionen och arbetet kring boken.
  • Om eleverna läser samma lättlästa bok på flera språk parallellt utvecklas deras språk- och översättningsförmåga och även ordförrådet och tänkandet.

Bokpils pedagogiskt lättlästa böcker stöder skolans målsättningar och de kan användas som extraläsning till flera olika ämnen i skolan. Men en bok måste skrivas och illustreras så att den passar för olika kulturer. Böckerna behöver inte riktas särskilt till en kultur, utan de ska vara mångkulturella för att fungera i mångkulturella sammanhang.

Filip och Miranda ute i världen

Alla Bokpils böcker har översatts till engelska och flera till bulgariska, serbiska och tatariska. Flera nya språk är på kommande. Böckerna läses både av personer med dessa språk som modersmål och läsare med andra modersmål.

Filip är hjälte i flera böcker. Han växer tillsammans med läsarna. Filips värld – familjen, skolan, vänner – kan befinna sig var som helst. Han bor i en stad, liksom majoriteten av världens befolkning idag, men händelserna är inte beroende av den urbana miljön.

Filip råkar ut för händelser och situationer som vem som helst kan hamna i. Författaren Sabira Ståhlberg och illustratören Maria Viitasalo har medvetet skapat personer och miljöer som alla kan identifiera sig med.

Erfarenheterna och feedbacken Bokpil har fått från olika håll, av lärare, elever och läsare i olika kulturer, visar att Miranda, som handlar om mobbning, har gått hem också i kulturer där mobbning inte existerar som ett diskussionstema.

Mirandas möte med en delfin fungerar olika på diverse språk; i vissa språk är berättelsen mer beskrivande, medan den i andra språk är mer handling och aktivitet. Oberoende av språkskillnaderna berör berättelsen läsarna. Många läsare från olika kulturer har delat med sig av sina egna erfarenheter av mobbning. Flera av dem har äntligen fått ord för att uttrycka sina upplevelser.

Logo för Svenska Kulturfonden

Projektet LäsLätt 2.1 stöds av Svenska Kulturfonden