Lättläst bokfest på bokmässan 24 oktober 2019

Välkommen på bokfest torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 18–20 i Luckans monter 7g109!

Luckan, Bokpil och Colorit ry.rf. firar tillsammans 25 lättlästa finlandssvenska böcker och startar det lättlästa året 2020.

Möt författarna som skriver lättläst och bekanta dig med böckerna, som skrivits i original på svenska i Finland. Vi berättar om lättläst och hur man kan använda lättlästa böcker i skolundervisningen, hemma och vid språkinlärningen.

Lättlästa böcker passar för alla, oberoende av ålder, läsförmåga eller bakgrund – från de minsta till skolelever, vuxna, nyanlända och äldre.

Pedagogiskt lättläst är en finlandssvensk innovation som stöder skolans läroplan och redan används i skolor och hem och på kurser i Finland, Sverige och på olika håll i Europa.