Lätt språk, svårt tema?

En lättläst bok kan handla om ett svårt tema. En paradox? Frågan om lätt och svårt handlar i verkligheten om olika aspekter av boken: Läsbarhet och innehåll.

Lättlästa böcker är mekaniskt lätta att läsa. Det innebär att ögat och hjärnan lätt kan uppfatta och bearbeta texten. Språket är också lätt.

Innehållet kan kräva mer arbete. Språknivå och ämne följer ju inte heller alltid samma linjer i andra slags böcker. Uppfattningen att lättläst litteratur även innehållsmässigt måste vara lätt motsvarar inte nödvändigtvis den moderna verkligheten.

Mångfald

Den lättlästa litteraturen har utvecklats mycket sedan de första böckerna gavs ut för fyrtio år sedan. Variationen av verk och teman fortsätter att växa. Numera finns både underhållande och seriösa böcker. Kvaliteten kan skifta, precis som med alla böcker. Lättlästa böcker har dock en sak gemensamt: Språket är lätt.

God litteratur underskattar inte läsaren. Lättlästa böcker ska kunna erbjuda samma läsupplevelser som vilken annan bok som helst. En individ med läsutmaningar kan uppfatta textens innebörd, även om själva läsandet kanske inte sker obehindrat. Läsförmågan, minnet och uppfattningsförmågan utvecklas genom läsning – och lättlästa böcker stöder läsningen.

Kraven på innehållet i lättlästa verk ökar parallellt med det växande behovet i samhället. Eftersom allt flera och varierande grupper använder lättläst litteratur, behövs en bredare mångfald av ämnen och en större komplexitet.

Komplexitet

Lättlästa böcker används nuförtiden i utbildningen bland annat i språkundervisningen, som extraläsning och som underlag för diskussioner. Regelbundna läsare är också personer med kognitiva utmaningar eller nedsatt syn, svaga och ovana läsare, nyanlända, barn som lär sig läsa, äldre och minnessjuka, men också starka läsare. Alla har skilda personligheter, smak och behov av litteratur.

Böcker som bearbetas till lättläst ”översätts” i praktiken till lätt språk. Läsupplevelsen från originalet ska förmedlas. Författarna som skriver lättläst originallitteratur har en större utmaning: Berättelsen ska vara lockande och samtidigt tydlig, men den får absolut inte bli banal.

Om de tidiga lättlästa författarna ibland undvek svåra frågor, gör de moderna författarna det inte. Känslor och upplevelser, tankar, konflikter och emotionella processer och stora livshändelser, kärlek och sorg, finns alla med i böckerna idag.

Läsaren i fokus

Läsaren står i fokus. Men med så många olika slags läsare är det svårt att identifiera en ”typisk lättläst läsare”. Lättlästa böcker översätts numera till andra språk och interkulturella aspekter blir allt viktigare. Komplexiteten och mångfalden i den lättlästa litteraturen kommer därför att fortsätta växa och utvecklas. Utmaningen är att erbjuda läsaren en rik läsupplevelse på ett lätt språk.

Författaren, forskaren och utbildaren Sabira Ståhlberg har skrivit över tjugo lättlästa böcker och arbetar med att sprida kunskap om lättläst litteratur internationellt.

Pedagogiskt lättlästa böcker på flera språk: Villa Bokpil

Material och uppgifter: Edu Bokpil

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.