Läsupplevelser viktiga för äldre

Äldre personer med sviktande syn eller minnessjukdomar har ett stort behov av läsupplevelser. Böcker har följt dem genom livet och de vill fortsättningsvis uppleva läsandets njutning.

I bokutgivningen glöms de äldre dock ofta bort. Böckernas bokstäver är för finstilta och för att läsa vidare i en bok krävs det, att man tydligt minns det som skedde i de föregående kapitlen.

Ljudböcker är ett möjligt alternativ, men de flesta föredrar en ”gammaldags, äkta pappersbok”, konstaterar en enkät Lecti Book Studio i samarbete med kulturföreningen Colorit ry.rf. gjort bland äldre personer under 2017.

Under enkäten fick deltagarna bekanta sig med lättlästa böcker för vuxna. De lättlästa böckerna fick positiv respons för storleken på texten och god läsbarhet.

Läsupplevelsen blev inte mindre än hos andra böcker, snarast tvärtom: Den förhöjdes genom att läsarna kunde koncentrera sig på själva berättelsen.