Läsning gynnar hälsan

Läsning påverkar hälsan gynnsamt. Forskare på flera håll i världen noterar, att personer som läser regelbundet mår bättre än personer, som mest följer sociala media eller planlöst surfar på nätet. Den mentala hälsan gynnas av långsiktigheten, lugnet och känslan av meningsfullhet läsandet av litteratur ger.

Bokterapi

Biblioterapi eller bokterapi fokuserar på läsning som terapiform i nya, främmande eller kaotiska situationer. Med hjälp av en bok kan vi fly från vardagen. Fantasin aktiveras på ett mer kreativt sätt än till exempel då vi ser på en film, där det visuella serveras färdigt. En bok beskriver platser, personer och händelser, men vi skapar själva bilderna till bokens värld, vilket förstärker upplevelsen. En bok är också oftast väl strukturerad och trygg. Vi kan slappna av och koppla bort omvärlden under läsningen.

Alla har rätt att läsa

Böcker påverkar vår utveckling, intellektet och vårt känsloliv. De hjälper oss att förstå och reflektera över oss själva, våra känslor, upplevelser, situation och andra människor. Vi lär oss nya saker och utvidgar vyerna med hjälp av böcker. Läsning skapar balans i livet. Att läsa samma bok flera gånger under olika perioder är som att ställa upp en spegel: Vi ser hur vi förändras och växer.

Många olika slags läsare behöver lättlästa böcker. Lättlästa böcker handlar idag om olika frågor och teman, men för att sätta igång fantasin måste böckerna vara spännande och tillräckligt beskrivande. Samtidigt bygger berättelsen på ett lättläst språk. Läsaren ska kunna kunna upptäcka nya aspekter i boken vid varje läsning. I bästa fall blir den lättlästa boken en vän, som läsaren återkommer till gång på gång under livet.

Böcker: Villa Bokpil

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.