LäsLätt 2020

År 2020 arbetar Bokpil och Colorit ry.rf. med att sprida kunskap om lättläst.

Projektet LäsLätt 2020 har som mål att öka kännedomen om lättläst och att utveckla nytt arbetsmaterial.

Projektet fortgår under hela 2020, men på grund av den speciella situationen denna vår publicerar vi redan i april nytt material och en ny nätsida.

Nätsidan Edu Bokpil (publiceras inom kort) innehåller extramaterial och förslag till uppgifter.

Vi arbetar också med att utveckla pedagogiska spel.

Materialet kan användas till exempel för att stöda distansundervisningen.

Mer information publiceras här under året.

Projektet stöds av Svenska Kulturfonden och Colorit ry.rf.