Läsa med ögon – och öron?

I Sverige blir ljudböcker allt populärare. Där talas det om att ”läsa med öronen”. Lärare och experter rekommenderar det för läsovana eller omotiverade barn och ungdomar, som inte vill ta i en bok. Istället för att läsa med ögonen lyssnar därför många på böcker.

Men är det lika utvecklande för hjärnan som att läsa med ögonen? Hur inverkar enbart lyssnande på läsförmågan?

Högläsning är viktigt för barnens språkutveckling även efter att de själva lärt sig läsa. Det berättar nyare forskning. Men en viktig skillnad mellan högläsning och en ljudbok är att då föräldrar läser för sina barn sker interaktion och utbyte av åsikter och tankar.

Att läsa högt och samtala om en bok är i högsta grad språkutvecklande, för olika språknivåer, språkmelodier, tonfall och nyanser i språket används. En ljudbok kan också väcka tankar och utöka språket, men det sker utan att lyssnaren behöver engagera sig eller kommunicera. Lyssnaren är en mottagare, inte en aktör.

Då ett barn lär sig läsa börjar hjärnan strukturera om sig och det skapas mer hjärnmassa. Ögonen koordineras med bearbetningen i hjärnan av ord och satser. Om barnet fortsätter att läsa och öva sina läsfärdigheter genom att läsa olika slags texter utvecklas också tänkandet och analysförmågan. Hjärnan blir snabbare på att plocka upp information och bearbeta den.

Läsförmåga behövs för att fungera i samhället

Det moderna samhället behöver medborgare som kan läsa. Personer som har svårt att läsa har också problem med att sköta sina egna ärenden och fungera i samhället.

Allt fler ungdomar går ut skolan med svag läsförmåga. De som inte vill läsa eller upplever läsandet som alltför svårt kan komma in på litteraturen genom ljudböcker, men de måste uppmuntras också till att läsa pappers- eller e-böcker, och inte enbart till att lyssna.

Lättlästa böcker kan stöda personer med utmaningar i att skaffa sig sådana läsfärdigheter, som kan göra läsandet lättare och tillgängligare för dem.

Ljudböcker som textas på skärmen eller läses parallellt som pappers- eller e-bok är en annan möjlighet. Lyssna och läsa parallellt understöder utvecklingen av läsförmågan. Ljudböcker som riktas till läsovana eller personer med läsutmaningar ska dock inte ha extra element som musik eller ljudeffekter, för de stör koncentrationen.

I vilket fall som helst räcker det inte med att enbart lyssna. Alla behöver också läsa för att utveckla sådana färdigheter, som krävs för att fungera i samhället.

Logo för Svenska Kulturfonden

Projektet LäsLätt 2.1 stöds av Svenska Kulturfonden