Läs och diskutera: Filip i snön

Team Bokpil stöder alla som arbetar med flyktingar, lärare, föräldrar, och alla som behöver material för att läsa och diskutera om flyktingar på lätt språk.

Vi erbjuder boken Filip i snön som gratis e-bok här. Boken berättar om Amir, som måste fly från sitt hem på grund av krig. Han kommer till Filips klass.

Boken kan användas för att bearbeta flyktingars upplevelser, diskussioner i klassen eller grupper, och andra aktiviteter med extramaterial, kapitel och uppgifter på Edu Bokpil.

Villa Bokpil finns beskrivningar av våra övriga lättlästa böcker.

Brokiga boken innehåller lättlästa texter om att anpassa sig till en ny omgivning (på engelska Multicoloured book).