Jubileum: 25 lättlästa titlar

Följ med på lättlästa äventyr! Bokpil firar 25 lättlästa finlandssvenska titlar med start på Helsingfors bokmässa 2019 och fortsättning under hela år 2020. Medarrangörer är Colorit ry.rf. och Luckan i Helsingfors.

Jubileet är unikt för Svenskfinland och även för Finland och Sverige. Från en bokidé har Bokpil utvecklat den finlandssvenska lättlästa bokutgivningen till att omfatta 25 titlar för alla åldersgrupper.

Bokpil har också skapat Pedagogiskt lättläst, litteratur som stöder skolans läroplan.

De lättlästa böckerna handlar om aktuella och viktiga teman. Tre författare och en illustratör arbetar idag med böckerna och med att utveckla extramaterial som kan användas i undervisningen i skolan. På bokmässor och evenemang utökas teamet med medarbetare från Finland och Sverige.

Bokpil går i täten för lättlästa publikationer och utveckling av metoder och material också internationellt. Böckerna har översatts till engelska och andra språk, och fler är på kommande.

Läs mer om Bokpil i en ny broschyr och på Bokpil-nätsidan!