Integration på svenska skapar möjligheter

Invandrare som valt att integrera sig på svenska i Finland kommer ofta ganska snabbt in i gemenskapen, konstaterar Alexandr Foy, ordförande för föreningen Svenska.fi.

Under diskussionen i oktober 2017 på Helsingfors bokmässa om finlandssvenskar inkluderar eller exkluderar kommer det fram, att båda processerna sker parallellt, men att fler känner sig inkluderade.

Det finns stora möjligheter för integration på svenska i Finland och dessa möjligheter borde utnyttjas i större utsträckning.

Lättlästa böcker kunde användas i språkundervisningen för dem som valt att integrera sig på svenska.