Hugos miljöhistoria utkommer i höst

I höst utkommer Sabira Ståhlberg och Maria Viitasalo med Hugos historia, en lättläst bok om miljön. I boken berättar Hugo om sin stora och roliga släkt. Många av hans släktingar har rest runt i världen och upplevt spännande äventyr på vägen.

Boken är illustrerad och berättar som tidigare naturvetenskapliga böcker om äventyr, men handlar egentligen om fakta, som beskrivs i facit i slutet av boken. Till boken skapar vi också gratis extramaterial på nätsidan Bokpil.

Boken berättar om miljöns historia på ett underhållande sätt. Genom att följa Hugos olika släktingar och ta del av deras upplevelser blir det lättare för läsaren att följa med utvecklingen i omgivningen.

Hugos historia diskuterar också människans roll och hur vi påverkar naturen och berättar hur man kan göra dagliga val som bidrar till en hållbar utveckling. Låt dig överraskas av Hugo – han har alltid glimten i ögat!

Boken utkommer strax före bokmässan i Göteborg i slutet av september 2017.

Boken stöds av stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur.