Helsingfors bokmässa 2016: Lättläst seminarium

Plats: Lecti Book Studio

Monter 6n73

Torsdag 27.10 kl. 17:00-17:30

LL-seminarium: Naturvetenskap + fantasy = lättläst?!

Hur fungerar biologi, geografi och fantasy – med lättläst? Kan lättläst vara innehållsmässigt utmanande och mångfacetterat?

Författaren Sabira Ståhlberg och illustratören Maria Viitasalo berättar om sina nya lättlästa böcker som handlar om naturvetenskaper.

Fredag 28.10 kl. 17:00-17:30

LL-seminarium: Uppmuntrar lättläst till att läsa?

Elevernas läsvanor granskas av läsombudet Katarina von Numers, elevhandledaren Maria Viitasalo och författaren av lättlästa böcker Sabira Ståhlberg. Motiverar lättlästa böcker till att läsa och hur fungerar lättläst i skolan? Vilka är möjligheterna att använda lättlästa böcker som stöd i undervisningen?

Lördag 29.10 kl. 14:00-14:30

LL-seminarium: Moral och etik – lättläst?

Hur kan man respektera en läsare som har utmaningar i det tekniska läsandet?

I tre nya böcker om Filip beskriver författaren Sabira Ståhlberg och illustratören Maria Viitasalo olika frågor om moral och etik. Filip måste ta ställning och finna sina egna lösningar. Hur uppfattar läsaren sådana böcker, som är lättlästa men väcker diskussion och tankar?

Söndag 30.10 kl. 14:00-14:30

LL-seminarium: Visuella lättlästa upplevelser

Hur ger det visuella utrymme för egen tolkning och erfarenhet? I lättlästa böcker är också bilderna lättlästa. Vad betyder det och hur planeras och skapas en lättläst bild? Vad berättar bilder och hur kan man använda bilderna som stöd för läsningen?

Illustratören Maria Viitasalo, som har tio års erfarenhet av att skapa lättlästa bilder, berättar om förhållandet mellan text och bild tillsammans med författaren Sabira Ståhlberg och debuterande lättlästa författaren Ursula Vuorenlinna.

Seminariet stöds av Svenska Kulturfonden.Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB

lecti book studio small