Hållbarhet i fokus

Flera av Bokpils böcker handlar om aktuella teman som klimatförändringar och föroreningar.

I all vår verksamhet är ekologiskt medvetande och tänkande närvarande. Då vi arrangerar evenemang försöker vi återanvända så mycket som möjligt.

Till exempel på Helsingfors Bokmässa 2019 var vårt mål att minska på avfall och maximera återanvändningen av materialet i montern. Vi lyckades nästan nå nollpunkten.