Gratis lättlästa e-böcker hos Ellibs

Bokpils lättlästa böcker kan nu läsas gratis hos Ellibs på svenska, engelska och bulgariska. På Villa Bokpil finns de nyaste böckerna (sedan 2020).

Bokpil har under de senaste åren övergått till utgivning av endast elektroniska böcker som publiceras gratis på nätet för att öka tillgängligheten och av miljöskäl. Vi arbetar för hållbarhet och för att så många som möjligt ska få möjlighet att läsa.