Glimtar från Göteborgs bokmässa

Lecti Book Studio i samarbete med projektet Bokpil fick stor respons av besökarna under bokmässan i Göteborg i slutet av september 2017.

Bulgarien och Finland 100 år med Sabira Ståhlberg, Reinhold Enqvist, Maria Viitasalo och Per-Olof Swing samt etnobiologen Ingvar Svanbergs skafferi var populära programpunkter.

Det var första gången vi ställde ut i Sverige och särskilt intresset för lättlästa böcker var enormt bland familjer, lärare och bibliotekarier.

Många som arbetar med nyanlända och med äldre såg också möjligheter att använda våra böcker i sitt arbete.

Besök oss på Helsingfors Bokmässa i slutet av oktober!