Framtiden

Framtiden angår oss alla. Vi vill alla leva i en värld, där vi mår bra och trivs.

  • Hur borde världen se ut?
  • Hur kan vi bidra till att skapa en bättre framtid?
  • Vad betyder en hållbar framtid?

Ingen har facit i handen för den tid som kommer. En sak är dock säker: Det är vi som formar vår framtid – redan nu.

Arbetsmaterial

Vi har skapat arbetsmaterial med temat Framtiden.

Materialet kan användas för all slags arbete: på egen hand, med familjen, parvis, i grupper eller tillsammans i klassen eller skolan.

Materialet om framtiden kan anpassas till olika åldersgrupper och skolämnen.

Materialet och uppgifterna får laddas ner, kopieras och användas gratis, men kom ihåg att nämna Bokpil då du använder det.

Projektet stöds av Svenska Kulturfonden.

Här kan du läsa eller ladda ner materialet på 6 sidor som PDF, 126 kB.