Första lättlästa böckerna på tatariska

Böckerna Miranda, Filip på båten och Filip i djurparken har utkommit på tatariska!

Bokpil arbetar aktivt för att sprida lättläst litteratur i språkområden, där lättläst ännu är ett okänt koncept. De här tre titlarna är de första lättlästa böckerna som publiceras på tatariska i världen.

Målgrupper är främst tatariskspråkiga personer, främst barn och ungdomar, men även alla som lär sig tatariska har nytta av böckerna.

Författaren Sabira Ståhlbergs böcker har översatts av Fazile Nasretdin och en grupp testläsare i Finland har läst och kommenterat texterna före publicering.

E-böckerna kan laddas ner gratis på Villa Bokpil.

Översättningsprojektet stöds av Tampereen tataariseurakunta (grundad 1943), Suomen Islam-seurakunta (grundad 1925) och Oskar Öflunds stiftelse.