Flerspråkiga har nytta av lättläst

Frågan om språkinlärning är högaktuell för många föräldrar och lärare. Elever med annat hemspråk, särskilt nyanlända, har ofta svårt att förstå skolspråket och innehållet i skolböckerna.

Pedagogiskt lättlästa böcker kan vara ett steg på vägen till att inhämta både skolspråket och nya kunskaper, säger forskaren, filosofie doktor Sabira Ståhlberg, som har skrivit en bok om flerspråkighet.

– Med lättlästa böcker är det lättare att lyckas med läsandet. Kapitlen är korta och handlingen spännande och medryckande. Känslan att lyckas och förstå texten kan skapa större motivation att förkovra sig i skolspråket.

Pedagogiskt lättlästa böcker stöder skolans läroplan. Nytt eller svårt material kan inhämtas till exempel genom att eleven parallellt med läromaterialet läser en lättläst bok om temat.

I snart tjugo år har Sabiras lättlästa böcker använts i skolor i flera länder. Erfarenheterna visar, att flerspråkiga elevers prestationer ökar, då de får möjligheten att läsa lättläst. Sabira tillägger:

– Då eleven förstår innehållet och sammanhanget brukar det gå fortare att lära sig ny terminologi. Lättlästa böcker förklarar svåra frågor på ett enkelt språk, men utan att förenkla innehållet.

Lästips: Lättlästa böcker

Brokiga språket

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.