Blogg: Två nya språknivåer

Språknivåerna har som mål att hjälpa läsaren hitta rätt bland alla hundratals lättlästa böcker som givits ut. Språknivån kan till exempel vara en sådan nivå läsaren klarar av, tror sig klara av hinderfritt, eller vill uppnå. Bokpil har spelifierat böcker och definierat två nya språknivåer.

Blogg: Läs och spela

Målet med att spelifiera lättlästa böcker är att få så många som möjligt att läsa. I dagens samhälle är det ytterst viktigt att äga en god läsförmåga, för informationsflödet växer och vi behöver alla kunna ta till oss nytt skriftligt material varje dag.

Lättläst för olika kulturer

I dagens globaliserade värld möter vi allt oftare människor som har en annan kulturbakgrund. I skolan känner elever med en annan kultur ofta att skolböckerna och materialet de lär sig inte reflekterar deras verklighet. Hurdan litteratur behöver de för att känna igen sig?

Läsa och lära

För en dyslektiker kan skolgången vara svår, då läsandet är mödosamt och går långsamt, för bokstäverna byter plats och hoppar på raden. Är läsning det enda sättet att lära sig eller finns det andra möjligheter?