Blogg: Miljökunskapen i skolan

Vi bläddrar ivrigt i högstadiets skolböcker på jakt efter miljöfrågor. Arbetet för våra nya lättlästa miljöböcker pågår för fullt och vi vill veta hurdan kunskap skolan förmedlar.
Efter några timmars letande även i gymnasiets och lågstadiets böcker har vi funnit ett svar.
Det är inte svaret vi väntade oss.

Blogg: VERSALböcker behövs

Läsaren med läs- och skrivsvårigheter kan gagnas av att ha bara ett tecken som motsvarar ett ljud. I versalböcker är alla bokstäver stora. Då behöver läsaren inte hålla reda på både stora och små bokstäver, utan kan koncentrera sig på att läsa själva texten.

Lättläst hos Läsambassadören

Skriva lättläst är ett äventyr som leder till nya upptäckter både för författaren och läsaren, säger Sabira Ståhlberg i gästbloggen hos den finlandssvenska Läsambassadören, Katarina von Numers. Läs bloggen Bokpil med många grenar här.

Blogg: Kritiskt tänkande och lättläst

Den som läser lär sig tänka kritiskt, säger forskare. Läsandet stöder läsförståelsen, som gynnar kritiskt tänkande.
Behovet av kritiskt tänkande växer i takt med de falska nyheterna på nätet. Nu ska man vara kritisk till texten och källan… men det krävs också en dialog mellan läsare och texten, skapad av författaren.

Blogg: Att skapa läslust

Det krävs flera års arbete och samarbete för att skapa en förändring i attityderna till läsning, hållbart samarbete med bl.a. bibliotek och kommun och involvera föräldrar och släktingar till eleverna. En förändring i samhället behövs också.