Brokiga språket på tyska

Brokiga språket beskriver på ett lättfattligt sätt om språk, flerspråkighet och hur vi lär oss språk.

Sabira Ståhlbergs populära bok har nu utkommit på tyska med titeln Bunte Sprache. Översättare är Gruppe Bie vid universitetet i Bielefeld under ledning av Dr. habil. Johanna Domokos.

Boken kan läsas gratis på Villa Bokpil.