Brokiga språket inspirerar

Brokiga språket är en inspirationsbok för alla som funderar kring språk, språkinlärning och flerspråkighet, och för alla som arbetar med lärande och utbildning.

Boken beskriver viktiga frågor som hur hjärnan hanterar språk och ger tips om hur vi kan arbeta kreativt med flera språk.

Forskaren och författaren Sabira Ståhlberg arbetar med språk på olika håll i världen och föreläser om integration, språkinlärning och mångkulturella frågor.

Boken kan läsas gratis som e-bok på Bokpils nätsida. Kommersiell användning är inte tillåten. Pappersboken kan köpas till självkostnadspris.

Boken kan läsas eller laddas ner här som PDF.