Brokiga språket – handbok om flerspråkighet

Vem är flerspråkig och vad innebär flerspråkighet? Vad händer i en flerspråkig hjärna och hur lär vi oss språk? Hur kan man använda flerspråkigheten i klassen för att stöda språkutvecklingen hos alla elever?

Sabira Ståhlberg är författare och forskare och har skrivit en bok om flerspråkighet och språkinlärning. Boken innehåller konkreta exempel från vardagen och tips och förslag till effektivare språkinlärning och hur man kan utveckla sitt eget språk, familje- och skolspråket och sina kunskaper i flera språk.

Brokiga språket är en handbok och läsebok för familjer och alla som lever i en flerspråkig situation, arbetar med flerspråkiga och invandrare i skolor, förskolor och vuxenutbildning eller vill veta mer om språk och språkinlärning.

Boken utkommer i slutet av december 2019 och kommer att finnas tillgänglig både som inbunden till självkostnadspris och gratis e-bok på Bokpils nätsida.

Projektet stöds av Stiftelsen Tre Smeder.