Bokpil på Helsingfors bokmässa 2021

Bokpil deltar i Helsingfors bokmässa 28–31.10.2021 med två programpunkter – en om lättläst och en om flerspråkiga dikter.

Välkommen!

Fredag 29.10.2021 kl. 11:30 – 12:00

Lättläst inspiration 20 år

Två dussin lättlästa böcker på tjugo år och översättningar till ett tiotal språk. Sabira Ståhlberg talar om sitt arbete för lättläst litteratur, forskning och en ny inspirationsbok för alla med studiehandledaren Maria Viitasalo och Reinhold Enqvist.

Lördag 30.10.2021 18:30 – 19:00

Poesi på många språk

Flerspråkig poesi i fokus: Marianne Ståhlbergs och Fazile Nasretdins verk utforskar haikuns möjligheter på olika språk och Sabira Ståhlberg skriver flerspråkigt om antropocen. Språk: Svenska, finska, engelska, tatariska mfl.

Deltagandet i Helsingfors bokmässa är en del av projekt LäsLätt 2.1. Projektet stöds av Svenska Kulturfonden.

Logo för Svenska Kulturfonden