Böcker

Bokpils böcker finns tillgängliga både som pappersböcker och e-böcker.

Extramaterial och förslag till uppgifter finns på Edu Bokpil.

Lyssna och läs kapitel ur böcker.

Lyssna på boksamtal om böcker med författaren Sabira Ståhlberg och illustratören Maria Viitasalo.

Teman:

Miljö: Hugos historia, Fynd i marken, Flyger i vinden, Flyter på vågen, Filip i skogen

Biologi (kroppen): Jagad av vargar, Jakten på Kraken, Följ efter fågeln

Studiehandledning: Filip och skuggan

Källkritiskt läsande: Filip och spindeln

Utveckla förmågor: Äventyr i färg, Filip i tunneln, Filip på båten, Filip och flyget, Filip i djurparken, Filip och dimman

Framtiden: Fixa fokus, Fånga blicken

Mobbning: Miranda, Filip på nätet

Integration: Filip i snön, Brokiga boken

Historia: Nyckeln i boken, Kockens hjärta

Språkutveckling: Brokiga språket

Blandat: Hundra dikter, Blommans språk, Hunden och soffan