Böcker

Våra lättlästa böcker är fulla av äventyr och spännande historier, som du inte kan lämna ifrån dig – från första sidan till den sista.

Alla böcker vi skapar grundar sig på våra egna erfarenheter och mänskliga relationer. Vi använder också kunskap och fakta från många olika områden och forskning, bl.a. inom psykologi, fysik, kemi, biologi och geografi.

Alla våra böcker finns som pappersböcker och elektroniskt som PDF. Du kan välja att läsa dem på papper, i telefon eller på platta.