Böcker

Bokpils böcker finns tillgängliga både som pappersböcker och e-böcker.

Extramaterial och förslag till uppgifter finns på Edu Bokpil.

Lyssna och läs kapitel ur böcker.

Lyssna på boksamtal om böcker med författaren Sabira Ståhlberg och illustratören Maria Viitasalo.

Arbetsmaterial om framtiden på Edu Bokpil

Teman:

Miljö: Hugos historia, Fynd i marken, Flyger i vinden, Flyter på vågen, Filip i skogen

Biologi (kroppen): Jagad av vargar, Jakten på Kraken, Följ efter fågeln

Studiehandledning: Filip och skuggan

Källkritiskt läsande: Filip och spindeln, Palmen och spionen

Utveckla förmågor: Äventyr i färg, Filip i tunneln, Filip på båten, Filip och flyget, Filip i djurparken, Filip och dimman

Framtiden: Fixa fokus, Fånga blicken

Mobbning: Miranda, Filip på nätet

Integration: Filip i snön, Brokiga boken

Historia: Nyckeln i boken, Kockens hjärta

Språkutveckling: Brokiga språket

Blandat: Hundra dikter, Blommans språk, Hunden och soffan