Blogg

Vad är lätt språk och lättläst?

Lättläst – en genre?

Lättläst och tillgänglighet

Lättlästa kriterier – fungerar för alla?

Lättläst och lärande

Läsa och lära

Lättlästa böcker gör lärandet roligare

Läsa med ögon – och öron?

Läsning gynnar hälsan

Kritiskt tänkande och lättläst

Att skapa läslust

Språknivå eller åldersgrupp?

Lättlästa böcker lär uthållighet

Lätt språk

Lättlästa e-böcker – samma läsupplevelse?

Lätt språk, svårt tema?

Att skriva lättläst

Måste alla lättlästa regler följas?

Lättläst för olika målgrupper

Lättlästa tal- och punktskriftsböcker

VERSALböcker behövs

Läsupplevelser viktiga för äldre

Lättläst för olika kulturer

Flerspråkiga har nytta av lättläst

Lära språk med lättläst

Lättläst stöder språkrevitalisering

Lättlästa bilder

Spelifiering

Spelifiera lättläst litteratur

Två nya språknivåer

Läs och spela

Spelifierat lättläst, läsförståelse och minne

Spelifierat lättläst i utbildningen