Blogg: VERSALböcker behövs

Under en föreläsning med en psykolog lärde vi nyligen känna ett spännande datorprogram, som hjälper barn och unga med specialbehov att lära sig bokstäverna på ett roligt men samtidigt effektivt sätt.

Vid diskussionen som följde på föreläsningen nämndes, att personer med specialbehov och även många med läs- och skrivsvårigheter ofta har svårt att särskilja stora och små bokstäver.

Läsaren med läs- och skrivsvårigheter kan gagnas av att ha bara ett tecken som motsvarar ett ljud. I versalböcker är alla bokstäver stora. Då behöver läsaren inte hålla reda på både stora och små bokstäver, utan kan koncentrera sig på att läsa själva texten.

Detta i sin tur gör att läshastigheten stiger och hjärnans belöningssystem ser till att läsningen blir attraktivare, för läsaren har lyckats läsa boken eller kapitlet till slut och det känns bra.

Också textens storlek uppfattas som större och risken att blanda spegelvända bokstäver som b och d blir mindre, då formen är B och D.

Versalböcker behövs, men det finns ännu inte ett stort utbud på dem, så vi har beslutat att alla våra lättlästa böcker ska finnas som versalböcker. Hösten 2017 utkommer de nyare böckerna i elektronisk form; de sex första (Miranda och fem Filip-böcker) finns redan tillgängliga.