Blogg: Två nya språknivåer

Språknivåer har under den senaste tiden diskuterats ivrigt på olika håll. I Sverige är språknivåerna redan etablerade sedan länge, men i Finland har Bokpil som enda förlag arbetat med, utvecklat praxis för och markerat språknivåer i sina böcker sedan 2015.

Språknivåerna har som mål att hjälpa läsaren hitta rätt bland alla hundratals lättlästa böcker som givits ut. Språknivån kan till exempel vara en sådan nivå läsaren klarar av, tror sig klara av hinderfritt, eller vill uppnå.

Språknivån berättar endast om hur lätt eller svårt språket är, inte om hur svårt innehållet är. Innehållet i en lättläst bok kan kräva mer arbete än själva språket.

Bokpil började med tre språknivåer:

  • Nivå 1lättast, som innehåller korta och enkla ord, satser och rader
  • Nivå 2lättare, där lite svårare ord, längre satser och rader förekommer
  • Nivå 3lätt, i vilken språket närmar sig standardspråket, men fortfarande är lätt

Standardspråket är det språk som talas och skrivs i samhället och som undervisas i skolorna.

Vi valde att inte skapa strikta regler för språknivåerna. Om kriterierna är för begränsande kan språket inte leva utan blir stelt och tråkigt. Språket i lättlästa böcker måste vara naturligt även om det är tydligt och enkelt.

I vårt arbete med olika slags läsare har vi under de senaste åren lagt märke till att dessa tre nivåer inte räcker till. Vi har också insett att vi måste förtydliga skillnaderna mellan språknivåerna.

Flera läsare behöver ännu ett par nivåer, och lärare har efterlyst metoder för att mäta läsförmågan och läsförståelsen. Därför har vi nu utvecklat spelifierade lättlästa böcker som innehåller ytterligare två lättlästa språknivåer:

  • Nivå 4standardspråk, som fortfarande är tydligt och klart språk, men ord, satser och rader är långa som i standardspråket.
  • Nivå 4+avancerat språk, ett tydligt standardspråk där även vetenskapliga termer och svåra ord förekommer, och texten ser ut som i en bok på standardspråket.

De fem språknivåerna ger läsare, lärare och elever samt språkstuderanden möjlighet att observera vilken språknivå som fungerar och vad som kan kräva mer arbete. Då böckerna dessutom är spelifierade kan läsaren testa sin läsförståelse och ordförståelse direkt och få feedback.

Två nya böcker om källkritiskt läsande som utkommit våren 2022, Filip och spindeln och Palmen och spionen, har skrivits direkt på alla dessa språknivåer. I dem syns tydligt skillnaderna mellan språknivåerna och hur texten gradvis blir svårare. Exempel och en bredare diskussion om språknivåerna finns i Sabira Ståhlbergs nya bok Lättläst inspiration (2022), som kan läsas gratis på Villa Bokpil.

Projektet Läs & Spela: Skapa lustfylld och tillgänglig läsning för barn och ungdomar genom spelifiering av finlandssvensk lättläst originallitteratur i digitalt format samt material och information för lärare stöds av

Logo för Svenska Kulturfonden