Blogg: Spelifierat lättläst, läsförståelse och minne

I Bokpils spelifierade lättlästa texter blir texten gradvis svårare och längre. Team Bokpil har nu spelifierat fem tidigare titlar, Filip i skogen, Filip i djurparken, Kockens hjärta, Fixa fokus och Fånga blicken, och publicerat två böcker som direkt skrivits som spelifierade, Filip och spindeln samt Palmen och spionen (2022). De spelifierade texterna publiceras på Edu Bokpil och spelen finns på Quizlet, men är inbäddade som länkar på nätsidan där texten också finns, så att de direkt kan spela under läsningen.

Spelen som skapats för texterna har som främsta mål att mäta läsförståelsen och minnet. Båda kan övas, men det är viktigt att särskilja läsförståelse och mekanisk läsning. Den mekaniska läsningen (uppfattningen av texten visuellt) kan fungera väl, men om läsförståelsen är svag behöver den tränas och texten kanske läsas om flera gånger för att förstås i sin helhet.

Viktiga frågor är bland andra:

  • Hur mycket har läsaren förstått av texten?
  • Vad har läsaren förstått?
  • Hur mycket minns läsaren av det lästa?
  • Vad behöver ännu bearbetas?

Läsförståelsen och minnet testas genom att läsaren utför spelen. Efter varje kapitel kan läsaren välja att spela direkt eller att läsa vidare och spela alla fem språknivåer (1 – lättast till 4+ – avancerat språk) först efter hela texten. På de lättaste nivåerna finns bara några frågor, för texterna är kortare, medan från nivå 3 – lätt ökar mängden frågor.

I Quizlet erbjuds olika sätt att arbeta med frågorna och resultaten. Feedbacken kommer direkt. Läsaren, eleven och läraren ser genast vad som fungerar eller inte fungerar, vad som är svårt eller lätt, hur den mekaniska läsningen och läs- och ordförståelsen fungerar, och vilka aspekter, språkliga, innehållsmässiga eller andra som kan behöva mer uppmärksamhet och insats.

Spelen på Quizlet går på tid och resultaten visas både som poäng och tid. En fråga vi diskuterat mycket i Team Bokpil är om det är viktigare att bara göra uppgifter eller att spela. Våra tidigare erfarenheter med Seppo-spel, som handlar om att läsa boken och svara på frågor, visar att modellen med fråga-svar fungerar. Vi vet inte ännu hur spelifieringen fungerar, men det får framtiden utvisa. På Quizlet kan alla se hur snabbt läsarna utför uppgifterna och hur många rätta svar de får. Det blir spännande att se när läsarna slår våra rekord.

Projektet Läs & Spela: Skapa lustfylld och tillgänglig läsning för barn och ungdomar genom spelifiering av finlandssvensk lättläst originallitteratur i digitalt format samt material och information för lärare stöds av

Logo för Svenska Kulturfonden