Blogg: Spelifiera lättläst litteratur

Spelifiering (gamification) är en term som ursprungligen skapades inom datorvärlden. Inom de senaste åren har olika spelifieringstekniker blivit populära också i pedagogiken.

Spelifiering av litteratur går idag mestadels ut på att använda spel och spelliknande tekniker för att inhämta och bearbeta innehållet i böcker och informationen litteraturen erbjuder. Genom att arbeta med litteraturen på olika sätt engageras läsaren eller eleven och interaktionen mellan bok och läsare ökar, vilket gör att både boken och läsandet får mervärde.

Spelandet på nätet ökar idag bland barn och unga, samtidigt som läsförmågan och motivationen att läsa böcker minskar. Spelandet kräver tid och uppmärksamhet. Forskare, lärare och medier ser allt oftare en oroväckande tendens: Allt fler går ut skolan med bristfälliga eller svaga läsförmåga och läsförståelse och antalet ovana läsare växer.

I våra diskussioner särskilt med pedagoger under de senaste åren dyker en fråga alltid upp: Hur kan ovana eller omotiverade läsare, som tillbringar många timmar per dag med att spela, motiveras och uppmuntras till att läsa?

Team Bokpil har sedan starten 2015 varit inriktad på att testa olika metoder och uppfinna nya sätt att uppmuntra läsning. Vi har utvecklat nya riktningar för lättläst, som pedagogiskt lättläst och lättläst litteratur för minoritetsspråk och hotade språk, och vi är inte rädda att pröva på sådant som ingen gjort hittills. Frågan är alltid: Fungerar det alls? Svaret är: Vi vet inte innan vi försökt. Vissa saker fungerar bättre och andra saker inte så bra, eller så hittar användarna dem först efter några år. Vårt mål är att skapa så mångsidigt material som möjligt för olika slags användare.

Spelifiering av skönlitteratur är något alldeles nytt och det finns knappt något på standardspråket. Går det att spelifiera skönlitteratur? Hur är det med lättlästa böcker – fungerar spelifiering? Hur kan det göras? För vem är det lämpligt – mest för dem som har svårast att koncentrera sig eller för alla?

I spelifierade lättlästa böcker blir språket och innehållet svårare med varje språknivå. Varje kapitel motsvarar en specifik språknivå från Lättast till Avancerat språk. Inom eller efter kapitlen finns uppgifter, frågor och spel. Läsaren och även läraren kan under själva läsandets gång observera vilken nivå läsaren eller eleven lyckas med, vilka som är hinderfria, och vilken nivå som behöver mer arbete. Särskilt för ovana och omotiverade läsare kan spelifierad litteratur erbjuda en möjlighet att ”råka” in på läsandets bana och läsa vidare av bara farten.

I fem bearbetade böcker har vi antingen gjort den lättlästa texten språkmässigt lättare (Fixa fokus, Fånga blicken och Kockens hjärta, ursprunglig språknivå 3 – lätt), eller gjort språket svårare (Filip i skogen, Filip i djurparken, från nivå 1 – lättast). Vi har alltså bearbetat lättläst till lättläst och valt de bitarna ur böckerna som för storyn framåt, samtidigt som vi omarbetat texten till alla fem språknivåer, från lättast till avancerat språk. De spelifierade texterna finns på nätsidan Edu Bokpil och spelen på Quizlet. Vi har även publicerat två böcker on källkritiskt läsande direkt som spelifierade, Filip och spindeln och Palmen och spionen (2022).

Spelifierade böcker är ett verktyg till lärare och läsare kan använda. Spelifiering är kanske inte en lösning på alla problem, utan mer en ytterligare möjlighet som kan användas för att få glädje och njutning av läsning.

Projektet Läs & Spela: Skapa lustfylld och tillgänglig läsning för barn och ungdomar genom spelifiering av finlandssvensk lättläst originallitteratur i digitalt format samt material och information för lärare stöds av

Logo för Svenska Kulturfonden