Blogg: Miljökunskapen i skolan

Vi bläddrar ivrigt i högstadiets skolböcker på jakt efter miljöfrågor. Arbetet för våra nya lättlästa miljöböcker pågår för fullt och vi vill veta hurdan kunskap skolan förmedlar.

Efter några timmars letande även i gymnasiets och lågstadiets böcker har vi funnit ett svar.

Det är inte svaret vi väntade oss.

Skolböckerna har få kapitel om miljökunskap och den existerande informationen är ytlig och fragmentarisk.

Ändå är miljökunskap och förståelsen om vår miljö en essentiell del av den nya läroplanen i skolan. Eleven ska förstå sammanhangen. Också med tanke på det som sker omkring oss – klimatförändringar, föroreningar i jord, vatten och luft mm. – behöver eleverna så mycket och så snabbt som möjligt få information.

Men inte vilken som helst information, utan välskriven, välgrundad och vettig kunskap. Det är inte lätt att skapa en sådan information om miljön på grund av dynamiken i naturen, men det finns tillräckligt material att arbeta med från forskningen.

Och det borde åtminstone finnas ett sammanhang.

Miljön handlar om samverkan och påverkan i allra högsta grad. Skolböckerna ger bara bitvis information, som gör att eleven ofta blir förvirrad, känner sig rädd för framtiden och skyldig till miljöförstörelsen.

I våra fyra nya lättlästa miljöböcker, som utkommer med några månaders mellanrum från hösten 2017 till våren 2018, vill vi visa, att det går att berätta om svåra saker enkelt och roligt och så att eleverna känner att de förstår.

Och miljökunskap är långtifrån tråkigt, det kan vi intyga, för vi upptäcker varje dag nya frågor och allt möjligt mellan himmel, jordens mest bortglömda hörn och havets djupaste bottenskikt.

Miljöböckerna stöds av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Bokkultur (Hugos historia). Läs om klimatförändringarna ur Hugos synvinkel här och om våra tre nya böcker om luft, jord och vatten här.