Blogg: Lättläst – en genre?

Utgör lättläst en egen genre eller finns det olika genren inom lättläst? Därom tvista de lärde… om det vore så väl, att de lärda tvistade om lättläst!

Skrivet av Sabira Ståhlberg

I Sverige fördubblar förlagen som ger ut lättlästa böcker sin utgivning och man talar om flera genren – deckare, poesi, romaner och andra.

I Finland växer antalet lättlästa böcker långsammare, men finns det redan tillräckligt bredd för att identifiera olika genren?

Ännu har varken forskare eller medier fått upp ögonen för lättläst i Finland och diskussionen har inte heller kommit igång. Tidningarna recenserar ytterst sällan lättlästa böcker och de vetenskapliga publikationerna kan räknas på ena handens fingrar.

Litteratur?

Även om lättläst inte får någon större uppmärksamhet har det hänt en hel del de senaste åren inom det finlandssvenska lättlästa fältet. Utgivningen ökar – den har faktiskt mångdubblats i Svenskfinland – och bredden på litteraturen likaså.

Lättläst accepteras idag långt bättre än för femton år sedan, då min första lättlästa bok kom ut och jag som seriös författare förväntades mer eller mindre be om ursäkt för att jag skrivit lättläst.

Javisst, lättläst anses numera vara litteratur. Från att ha stått och stampat i farstun har lättläst äntligen tillåtits komma in i köket, men det krävs uppenbarligen ännu tid innan det får sätta sig i gästsoffan i finrummet.

Barn- och ungdomslitteratur

Lättläst används främst i skolorna och de flesta läsarna är barn och ungdomar, varför böckerna ofta tillförs en viss åldersgrupp och kategoriseras som barn- och ungdomslitteratur.

Läs- och skrivsvårigheter försvinner dock inte med åldern.

För vuxna dyslektiker och även för andra, som till exempel äldre personer och invandrare som vill integreras på svenska, är det en positiv upplevelse att läsa lättläst vuxenlitteratur, som erbjuder ett givande och berikande innehåll och sänker ribban för obehindrad läsning.

Separat genre

I allmänhet anses lättläst vara en separat genre, oberoende av åldersgrupp. Böcker för olika åldrar och i olika genren klumpas i biblioteken ihop under rubriken Lättläst, men är lättläst egentligen en enda genre?

En lättläst bok skiljer sig på flera sätt från en ”svårläst” bok, men kan och borde den på grund av sitt språk och sin utformning klassificeras som en genre?

Möjligheterna är flera och beror på om man anser lättläst vara litteratur, med andra ord en konstform, som grundar sig på originalitet.

Originalitet

Svaret på frågan kan vara ja – lättläst är en separat form av litteratur och en egen genre. Lättläst använder ett specifikt språk och en speciell litterär teknik, vilket torde räcka till för att klassificera lättläst som en genre.

Varje bok jag och alla andra lättlästa författare skriver är originalverk.

Också de bearbetade böckerna grundar sig på en viss grad av originalitet, för de som bearbetar romaner eller andra verk till lättläst kan inte bara ”översätta” till lättläst språk, utan de måste skriva om texten, så att den passar den lättlästa formen.

Innehåll

Samtidigt är svaret på frågan om separat genre nej, om man tar innehållet som utgångspunkt.

Lättläst kan inte tillföras någon klassisk huvudgenre. Däremot finns det inom lättläst litteratur verk i alla skönlitterära genren, från prosa till poesi och drama, och även facklitteratur och sakprosa.

En kompromiss kunde naturligtvis vara att klassificera lättläst som en egen genre med olika undergenren. Här skulle jag gärna efterlysa djupare forskning och bredare diskussion om lättläst med forskare, lärare, läsare, läsombud och alla andra intresserade.

Bjud lättläst på kaffe!

Skapa dig en egen åsikt genom att läsa lättläst. Hittills har det utkommit på finlandssvenskt håll lättlästa romaner, diktböcker, faktaböcker, barn- och ungdomsböcker och i höst kommer också en deckare.

Det finns hundratals sidor och flera dussin underhållande och tankeväckande verk att bekanta sig med.

Om lättläst inte passar i finsoffan, bjud det på kaffe i köket eller slå er ner ute i trädgården med en bit jordgubbstårta och upptäck nya litterära dimensioner. Jag garanterar att det blir både roligt och spännande.