Blogg: Läs och spela

Vid läsning av en lättläst text är det lättare för öga och hjärna ta till sig bokens innehåll, för den mekaniska läsningen (uppfattande av texten) sker smidigare än i böcker på standardspråket, som används allmänt i samhället.

Lättlästa böcker har klar struktur och handling och de är tunnare än på standardspråket. Lättläst litteratur finns allmänt tillgänglig på bibliotek och på internet i e-boksformat, och för alla Bokpils böcker finns också gratis extramaterial. Men något extra behövs för att göra läsandet attraktivt – det räcker inte att boken är lättläst för att ovana läsare ska lockas att läsa en hel bok.

Målet med att spelifiera lättlästa böcker är att få så många som möjligt att läsa. I dagens samhälle är det ytterst viktigt att äga en god läsförmåga, för informationsflödet växer och vi behöver alla kunna ta till oss nytt skriftligt material varje dag.

Det är första gången lättlästa böcker spelifieras och Team Bokpil har arbetat med att skapa detta nya format från en idé – och utan modeller, för sådana existerar inte – sedan hösten 2021.

Spelifierad lättläst litteratur består av texter, som antingen förkortats och bearbetats från existerande böcker eller skrivits direkt som spelifierade, och frågor och uppgifter eller spel. I de spelifierade lättlästa texterna har vi valt språknivåerna som grund. Med varje språknivå ökar språkets och textens komplexitet, från lättast till avancerat språk. Nivåerna visar läsaren vilken språknivå som fungerar. Efter läsningen av de spelifierade texterna kan läsaren välja att läsa en hel lättläst bok som passar den personliga språknivån.

Två böcker, Filip och spindeln samt Palmen och spionen (2022) skrevs direkt som spelifierade böcker. I dem lade vi in på relevanta ställen bilder med siffror, som refererar till facit i slutet. Där uppmanas läsaren att källkritiskt läsa texten, ställa frågor och ta reda på mer. Läsaren har på så sätt möjlighet att analysera, ifrågasätta och fundera på olika aspekter av texten, vilket kan öka intresset för temat och läsningen.

I fem tidigare utgivna lättlästa böcker vi spelifierat, Filip i skogen, Filip i djurparken, Kockens hjärta, Fixa fokus och Fånga blicken, finns ett spel på Quizlet efter varje språknivå. Texterna kan läsas i digitalt format på nätsidan Edu Bokpil och där finns också spelen inbäddade.

Spelen går på tid och varje spelare ser sina resultat i jämförelse med andra. Efter att läsaren spelat färdigt fortsätter texten och läsaren kan efter följande nivå utföra nästa spel. Den här strukturen stöder särskilt personer med koncentrationssvårigheter.

Vilken är nyttan av att spela och läsa, läsa och spela? Speltekniken är redan välkänd särskilt bland barn och ungdomar och de behöver inte lära sig något nytt. Istället för att enbart spela får spelandet mervärde genom läsningen, och samtidigt kan läsförmågan och läsförståelsen utvecklas och får mening genom spelandet, en aktivitet som känns lustfylld.

Genom spel kan ovana och omotiverade läsare lockas att komma in bakvägen till läsandet. Den som vill läsa mer kan ta till sig hela boken, som finns gratis på nätet (länkar för varje bok finns på Villa Bokpil).

Projektet Läs & Spela: Skapa lustfylld och tillgänglig läsning för barn och ungdomar genom spelifiering av finlandssvensk lättläst originallitteratur i digitalt format samt material och information för lärare stöds av

Logo för Svenska Kulturfonden