Blogg: Kritiskt tänkande och lättläst

Den som läser lär sig tänka kritiskt, säger forskare. Läsandet stöder läsförståelsen, som gynnar kritiskt tänkande.

Behovet av kritiskt tänkande växer i takt med de falska nyheterna på nätet. Nu ska man vara kritisk till texten och källan… men det krävs också en dialog mellan läsare och texten, skapad av författaren.

Många läser idag ytligt, för att fördriva tiden och njuta av underhållning eller spänning. Seriösare litteratur känns ofta särskilt för elever för svår eller tung att läsa. Lättlästa böcker som har rätt tjocklek (läs: tillräckligt tunna) anses inte vara ”riktig” litteratur.

En genomgång av lättläst svenskspråkig litteratur vi gjort visar, att det finns en större koncentration böcker, som främjar läsförståelsen och kritiskt tänkande bland de lättlästa verken, än bland böcker i allmänhet.

Det är inte så överraskande, egentligen.

Lättlästa böcker har inte sällan som mål att stöda läslusten och läsförståelsen och erbjuda teman som sätter tankeverksamheten i rörelse. Vi skapar i våra böcker dessutom flera nivåer och uppmuntrar på olika sätt läsaren till att själv ta reda på saker och ting.

Lättlästa böcker kan därför fungera som ett effektivt medel för motivering till vidare läsning och till att ställa frågor – och i förlängningen till kritiskt tänkande.