Blogg: Att skapa läslust

Vi får ofta frågan: Hur skapar man läslust hos elever? På ett seminarium den 31 mars 2017, ordnat av läsombudet Katarina von Numers-Ekman på Nationalmuseet i Helsingfors, presenterades några redan fungerande projekt och läsombudets förslag.

Det fanns inte ett svar på frågan, utan många, men det fanns två gemensamma nämnare: Långt perspektiv och stabil finansiering. Enbart korta projekt på ett år räcker inte till.

Det krävs flera års arbete och samarbete för att skapa en förändring i attityderna till läsning, hållbart samarbete med bl.a. bibliotek och kommun och involvera föräldrar och släktingar till eleverna. En förändring i samhället behövs också.

Därtill finns ett behov av spännande, stimulerande böcker och material, som gör att böckerna kan integreras i undervisningen. Och mycket annat, som lyftes fram under seminariet. Läsombudet Katarina kastade flera figurativa tennisbollar till publiken och vi fångade upp flera av dem.

Det vi som författare och illustratör kan göra är att skapa böcker med god kvalitet, underlätta lärarnas arbete genom att förbereda extramaterial och föra dialog med skolorna om behoven som finns. Inspirerande och utmanande!