Att skriva lättläst

Författaren, forskaren och utbildaren, filosofie doktor Sabira Ståhlberg har skrivit över tjugo lättlästa böcker samt tiotals akademiska, populärvetenskapliga och skönlitterära verk.

År 2001 utkom Sabiras första lättlästa bok, Miranda. Den har följts av flera innovativa och pedagogiskt lättlästa böcker om många olika ämnen, från klimatförändringar till artificiell intelligens. Vad inspirerar en akademiker och skönlitterär författare att skriva lättläst?

Sabira: I början var jag mest nyfiken på hur en lättläst text blir till, vilka processer som sker i mitt huvud och hur läsarna uppfattar det jag skriver. Lättläst text kan förstås så väldigt olika beroende på läsaren.

Sedan blev jag intresserad av utmaningen att skriva lättfattligt om komplexa och svåra frågor. I mina vetenskapliga skrifter förklarar jag ofta med många och svåra ord. Då jag skriver lättläst text måste jag förtäta och bearbeta informationen på ett annat sätt.

Det kräver fördjupning och att jag verkligen förstår vad jag skriver om. Ämnet ligger ofta långt från min egen kulturellt och språkligt inriktade forskning. Till exempel fysik, kemi, ekologi och teknik kan kräva flera månader av läsning, experiment och efterforskningar, innan jag känner att jag skaffat tillräckligt kunskap och förståelse.

Hur skiljer sig skapandet av en lättläst bok från andra böcker?

Sabira: Skrivprocessen är ganska lika. Jag läser, tänker och skriver i dagar, veckor, månader. Men då jag skriver lättläst använder jag kortare rader och lättare ord. Mina första böcker krävde mer redigering, men numera kan jag skriva direkt på lätt språk.

För lättlästa böcker behöver jag inte fundera så mycket på beskrivningar av platser eller personer. Jag kan koncentrera mig på berättelsen och händelserna. De ska vara spännande och samtidigt ge information. Beskrivningarna är koncisa och tydliga. En lättläst text ska ge just så mycket förklaringar, som behövs för att väcka läsarens tankar och fantasi.

Viktigt är att boken uppmuntrar till läsning. Den borde alltid vara läsbar och tilltalande för många olika slags läsare i alla åldersgrupper. Därför arbetar jag mycket med att skapa texter som innehåller flera nivåer i berättelsen. Boken blir mer spännande på det sättet.

Hur reagerar läsarna?

Sabira: Varje bok går igenom en ganska lång process när jag skrivit färdigt manuskriptet. Studiehandledaren och illustratören Maria Viitasalo och lärare granskar de pedagogiska aspekterna. Testgrupper, som består av läsare i olika åldrar och med olika behov, läser texten. De kommenterar och ger synpunkter, som jag beaktar.

Efter det redigerar jag manuskriptet flera gånger och skriver ofta om delar av det, tills texten känns rätt. Innan boken går i tryck översätter translatorn Marianne Ståhlberg och jag den till engelska. Översättning har visat sig vara ett effektivt sätt att hitta fel i texten.

Jag får feedback från läsare och pedagoger regelbundet. Min främsta observation är att varje person eller grupp upplever böckerna på sitt individuella sätt. Samma bok kan väcka väldigt olika reaktioner och svara på många olika behov och intressen. Mitt mål är att skapa böcker, som kan läsas av alla – eller åtminstone av de flesta.

Pedagogiskt lättlästa böcker: Villa Bokpil

Material och uppgifter: Edu Bokpil

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.