„Knjige pomažu i podstiču čitanje“

Dr Stevan Nestorov, defektolog, pedagoški savetnik je objasnio kome su knjige namenjene i rekao da knjige lake za čitanje pomažu i podstiču čitanje. Posebno su korisne za decu koja uče i vežbaju da čitaju.

Velika su pomoć i za decu koja slabo vide ili imaju teškoće sa pamćenjem.

Knjige lake za čitanje su od velike koristi deci sa disleksijom i deci koja imaju teškoće u čitanju, teškoće u učenju i probleme sa pažnjom, korisne su i za decu sa autizmom koja uče da čitaju.

Knjige lake za čitanje su korisne i za rad sa decom mlađeg školskog uzrasta jer pomažu deci da uvežbaju tehniku čitanja.

Knjige lake za čitanje pomažu nastavnicima da uključe sve učenike u odeljenju i namenjene su različitim uzrasnim grupama, od najmlađih do najstarijih.

Osim što su korisne da se primenjuju u školama, mogu se jednostavno koristiti i kod kuće za čitanje sa roditeljima, bakama i dedama i braćom i sestrama.

Knjige lake za čitanje je objavila organizacija „Pomoć porodici“ uz podršku FILI – Finnish Literature Exchange.