Inspiracija laka za čitanje na engleskom

Popularna knjiga Sabire Stalberg na švedskom Lättläst inspiration (Bokpil 2022) sada je izašla na engleskom pod naslovom Easy-to-read inspiration.

Knjiga opisuje dvadesetogodišnje iskustvo autorke sa štivom lakim za čitanje i nudi savete i predloge za korišćenje literature lake za čitanje u različitim kontekstima.

Sabira je napisala preko dvadeset pet knjiga lakih za čitanje i istražuje, između ostalog, višejezičnost i literaturu laku za čitanje.

Knjiga može da se čita besplatno na stranici Villa Bokpil.