Autor u Srbiji

U novembru autor iz Finske, dr Sabira Stalberg je posetila Beograd.

Na edukaciji za vaspitače i nastavnike rekla je da knjige lake za čitanje može da čita svako.

Nema ograničenja u pogledu uzrasta ili nivoa veštine čitanja.

Razlika u odnosu na „obične“ knjige je uglavnom u tome što je u knjigama lakim za čitanje jednostavniji jezik.

Knjige lake za čitanje više se fokusiraju na događaje, nego na opisivanje. Drugim rečima, kaže dr Stalberg, knjige koje se lako čitaju su interesantne i uzbudljive.

Tribina je organizovana u prostoru Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, koji je jedan od partnera u organizaciji ovog događaja.

Knjige lake za čitanje je objavila organizacija „Pomoć porodici“ uz podršku FILI – Finnish Literature Exchange.